Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 1

Autorzy: Andrzej Frączyk , Jacek Kucharski , Piotr Urbanek :

Tytuł: Uproszczony model trójwymiarowy nagrzewania indukcyjnego obracającego się cylindra

Streszczenie: W artykule przedstawiono efektywny model nagrzewanego indukcyjnie walca stalowego, dedykowany do obrazowania temperatury jego powierzchni. Prezentowany model pomija mniej istotne szczegóły wymiany ciepła, w szczególności wzdłuż promienia walca, umożliwiając zmniejszenie czasochłonności wykonywanych przy jego zastosowaniu symulacji. Porównanie zaproponowanego rozwiązania z pełnym modelem 3D udowodniło jego przydatność dla przyjętego celu modelowania.

Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, nagrzewanie indukcyjne, obracający się walec.

wstecz