Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 45

Autorzy: Mirosław Wciślik :

Tytuł: Symulacja obwodu prądu przemiennego z obciążeniem nieliniowym i kompensacją mocy biernej

Streszczenie: W pracy przedstawiono model obwodu jednofazowego z modelem systemu zasilania, obciążeniem nieliniowym z indukcyjnością oraz kondensatorem układu kompensacji mocy biernej. Charakterystyka prądowo-napięciowa obciążenia opisana jest funkcją signum i modeluje wyładowanie łukowe. Opracowano model matematyczny. Zastosowano zmienne bezwymiarowe. Zbudowano model symulacyjny obwodu w Simulinku. Przeprowadzono analizę wyników symulacji obwodu.

Słowa kluczowe: obwód z obciążeniem nieliniowym, moc bierna, kompensacja, symulacja

wstecz