Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 108

Autorzy: Andrzej Piegat , Karina Tomaszewska :

Tytuł: Defuzyfikacja metodą Optymalnej Reprezentacji

Streszczenie: Choć liczba istniejących metod defuzyfikacji jest znaczna, naukowcy prowadzą dalsze prace nad nowymi metodami, starając się opracować bardziej doskonałe i wyeliminować niedoskonałości istniejących już metod. W pracy zaproponowano nową metodę defuzyfikacji, która w opinii autorów, ma szanse zdobycia uznania w środowisku naukowym, ponieważ pokazuje zupełnie nowe podejście. W sposobie tym nie ma agregacji zaktywowanych reguł wnioskowych tak jak w wielu innych metodach. Zamiast agregacji, metoda wyznacza najlepszą, optymalną rozmytą reprezentację aktywowanych wniosków, a następnie znajduje optymalną punktową reprezentację. Główną zaletą proponowanej metody jest prostota obliczeń.

Słowa kluczowe: defuzyfikacja, systemy rozmyte, modelowanie rozmyte, sterowanie rozmyte.

wstecz