Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 133

Autorzy: Andriy Czaban , Marek Lis , Karol Klatow , Marek Patro , Andrzej Gastołek :

Tytuł: Model matematyczny układu energetycznego składającego się z transformatora mocy, linii długiej oraz obciążenia RLC

Streszczenie: W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z jednofazowego transformatora mocy, dwuprzewodowej linii zasilania (linia Lechera o elektrycznych parametrach rozłożonych) i obciążenia o charakterze RLC. Na podstawie sformułowanego modelu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.

Słowa kluczowe: zasada Hamiltona, system Eulera-Lagrange’a, dwuprzewodowa linia zasilania.

wstecz