Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 23

Autorzy: Joanna Kolańska-Płuska , Aleksandra Kawala-Janik :

Tytuł: Zastosowanie metody wielokrokowej Geara oraz metody niejawnej Rungego-Kutty do badania dynamiki obwodu zawierającego cewkę nieliniową

Streszczenie: Praca dotyczy zastosowania metody wielokrokowej Geara oraz wybranych metod niejawnych IRK do rozwiązania układu równań różniczkowych zwyczajnych, opisujących obwód zawierający cewkę nieliniową. Zostanie przedstawiony model takiej cewki oraz jej opis za pomocą wybranych zmiennych stanu. Zostanie również przedstawiony program do badania dynamiki cewki opracowany w języku C#, w którym zaimplementowano metody niejawne RK: RADAU IIA, Gaussa-Legendrea, Lobatto III C oraz metody wielokrokowe.

Słowa kluczowe: cewka nieliniowa, metody numeryczne, metody wielokrokowe, równania różniczkowe zwyczajne.

wstecz