Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 34

Autorzy: Adam Żuchowski , Janusz Papliński :

Tytuł: Układ sterowania z korektorem przekształcającym obiekty oscylacyjne w obiekty o dynamice quasi–inercyjnej

Streszczenie: W pracy przedstawiono sterowanie klasycznego obiektu oscylacyjnego przez człon korygujący z wielokrotnym opóźnieniem. Pozwala to na zamianę oscylacyjnej odpowiedzi skokowej obiektu w odpowiedź zbliżoną do odpowiedzi układów inercyjnych oraz wyznaczenie zastępczego modelu wieloinercyjnego o jednakowych stałych czasowych. W oparciu o taki model uproszczony można łatwo określić np. parametry odpowiedniego regulatora PID gwarantujące krótki czas regulacji przy małym przeregulowaniu.

Słowa kluczowe: układ oscylacyjny; układ wieloinercyjny; korektor z wielokrotnym opóźnieniem; PID.

wstecz