Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 90

Autorzy: Edyta Ropuszyńska-Surma , Magdalena Węglarz :

Tytuł: Bariery rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w świetle badań ankietowych

Streszczenie: Przedstawiono bariery prawne, ekonomiczne i społeczne rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej i prosumenckiej. Wykorzystano analizę aktów prawnych w tym zakresie, badania Federacji Konsumentów oraz badania przeprowadzone w ramach projektu NCN. Badania potwierdziły, że skłonność do stania się prosumentem jest stosunkowo wysoka, a głównymi barierami są ograniczenia finansowe i niewystarczający system wsparcia.

Słowa kluczowe: OZE, prosument, bezpieczeństwo energetyczne, badania ankietowe.

wstecz