Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 117

Autorzy: Szymon Banaszak :

Tytuł: Wzorce odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatorów z defektami mechanicznymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono podsumowanie badań deformacyjnych z wykorzystaniem metody FRA, które przeprowadzone zostały na kilku transformatorach. Ich celem było określenie wspólnego wpływu deformacji uzwojeń na krzywe FRA. Różne konstrukcje transformatorów charakteryzują się innymi kształtami krzywej odpowiedzi częstotliwościowej, jednak pewne zakresy częstotliwości i wzorce zmian w krzywych mogą być uogólnione na potrzeby przyszłej oceny wyników

Słowa kluczowe: analiza odpowiedzi częstotliwościowej, transformator, uzwojenie, deformacja.

wstecz