Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 153

Autorzy: Maciej Siwczyński , Sławomir Żaba :

Tytuł: Minimalizacja wahań napięcia źródła energii elektrycznej z uwzględnieniem strat wewnętrznych

Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnienia stabilności napięcia sieci elektrycznej dla przebiegów niesinusoidalnych, okresowych. Przedstawiono uniwersalne rozwiązanie tego problemu w dziedzinie czasu i częstotliwości przy użyciu rachunku operatorowego, z uwzględnieniem strat energii wewnątrz źródła. Ponieważ matematycznie zadanie to jest dość złożone, aby je uprościć, skorzystano z zasady podobieństwa. Operator zastępczy admitancji wewnętrznej źródła jest zastąpiony przez rzeczywisty współczynnik, mający status kondunktancji

Słowa kluczowe: teoria mocy i energii, niesinusoidalne prądy i napięcia, stabilność napięcia, optymalizacja, zasada podobieństwa

wstecz