Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 55

Autorzy: Andrzej Pawlak :

Tytuł: Oświetlenie ewakuacyjne – analiza porównawcza projektów i wyników pomiarów

Streszczenie: Celem badań była weryfikacja pomiarowa poprawności wyników projektów oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem programów DIALux i ReluxSuite. Do wykonania projektów wytypowano 5 opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłami LED różniących się krzywą światłości oraz wartością strumienia świetlnego. W przyjętym do projektów korytarzu wykonano rzeczywiste pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w celu praktycznego zweryfikowania wykonanych projektów. Drugim etapem weryfikacji było wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, z wykorzystaniem poszczególnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego, w pomieszczeniu o czarnych ścianach, suficie i podłodze.

Słowa kluczowe: oświetlenie ewakuacyjne, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2013.

wstecz