Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 63

Autorzy: Andrzej Wiśniewski :

Tytuł: Tętnienie światła wytwarzanego przez lampy LED – zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych

Streszczenie: W artykule przedstawiona jest ogólna informacja dotycząca opisu tętnienia światła. Podstawą oceny i analiz są pomiary zmian wartości strumienia świetlnego w czasie, wytwarzanego przez wybrane typy lamp LED stanowiące zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych. Pomiary zmian wartości strumienia świetlnego w czasie były wykonane w laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Na podstawie wykonanych pomiarów wykonano obliczenia współczynników tętnienia światła oraz interpretację ich wartości.

Słowa kluczowe: oświetlenie, źródła światła, żarówki, żarówki halogenowe, lampy LED, tętnienie światła.

wstecz