Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 79

Autorzy: Sławomir Torbus :

Tytuł: Analiza częstotliwościowa pracy polarymetrycznego czujnika natężenia prądu z cewką pomiarową wykonaną ze światłowodu telekomunikacyjnego nieodpornego na zginanie

Streszczenie: W pracy krótko scharakteryzowano ideę pomiaru natężenia prądu przy użyciu czujnika polarymetrycznego ze światłowodową cewką pomiarową. Zaprezentowano definicję oraz podstawowe właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera. Omówiono technikę wyznaczania wartości poszczególnych harmonicznych sygnału na wejściu i wyjściu polarymetrycznego czujnika natężenia prądu. Wyznaczono wartości błędów pomiaru oraz współczynnika zawartości harmonicznych – THD, a następnie sformułowano ogólne wnioski dotyczące wprowadzania zniekształceń towarzyszących procesowi przetwarzania realizowanemu w polarymetrycznym czujniku natężenia prądu. Dodatkowo określono wpływ stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu (na przykładzie trzech standardów jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych wg ITU-T G.652, G.653 i G.655) oraz wpływ liczby zwojów pomiarowej cewki światłowodowej na zniekształcenia towarzyszące procesowi przetwarzania.

Słowa kluczowe: analiza częstotliwościowa, dyskretne przekształcenie Fouriera, polarymetryczny czujnik natężenia prądu, jednomodowy światłowód telekomunikacyjny, błąd pomiaru, współczynnik zawartości harmonicznych – THD

wstecz