Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 95

Autorzy: Krzysztof Oprzędkiewicz :

Tytuł: Modelowanie systemów dynamicznych z wykorzystaniem transmitancji hybrydowych niecałkowitego rzędu

Streszczenie: W pracy zaproponowano nowe modele transmitancyjne niecałkowitego rzędu w postaci transmitancji hybrydowych, zawierających zarówno część całkowitego, jak i niecałkowitego rzędu. Rozważono modele z opóźnieniem i bez opóźnienia. Jako przykłady rozważono doświadczalny obiekt cieplny oraz silnik indukcyjny prądu przemiennego, sterowany częstotliwościowo. Wyniki eksperymentów potwierdziły przydatność proponowanych modeli do opisu rozważanych systemów dynamicznych.

Słowa kluczowe: systemy dynamiczne, systemy niecałkowitego rzędu, transmitancja niecałkowitego rzędu

wstecz