Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 101

Autorzy: Dorota Kamińska , Tomasz Sapiński :

Tytuł: Rozpoznawanie emocji na podstawie sygnału mowy przy użyciu komitetów klasyfikujących

Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy rozpoznawania stanów emocjonalnych na podstawie głosu. W artykule porównaliśmy mowę spontaniczną z mową odegraną. Na potrzeby zrealizowanych badań zgromadzone zostały emocjonalne nagrania audio, stanowiące kompleksową bazę wejściową. Przedstawiamy nowatorski sposób klasyfikacji emocji wykorzystujący komitety klasyfikujące, stosując do opisu emocji powszechnie używane deskryptory sygnału mowy oraz percepcyjne współczynniki hybrydowe.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie emocji, mowa, komitet klasyfikujący, k-NN.

wstecz