Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 106

Autorzy: Ireneusz Kubiak :

Tytuł: Sieć zasilania źródłem emisji wrażliwych pochodzących od drukarek laserowych

Streszczenie: Drukarki laserowe jako urządzenia elektroniczne stają się źródłem emisji elektromagnetycznych. Najczęściej mamy na uwadze emisje promieniowane, które mogą być wykorzystane w bezinwazyjnym pozyskiwaniu informacji przetwarzanych (drukowanych) przez te urządzenia. Urządzenia drukujące są również źródłem emisji przewodzonych, które posiadają cechy drukowanych danych. Podobnie jak emisje promieniowane mogą być one wykorzystane do przechwytu informacji.

Słowa kluczowe: emisje wrażliwe, sieć zasilania, drukarka laserowa

wstecz