Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 111

Autorzy: Jerzy Gołębiowski , Marek Zaręba :

Tytuł: Analiza wpływu zmiennej rezystywności elektrycznej na pole termiczne szynoprzewodu cylindrycznego metodą funkcji Greena

Streszczenie: W pracy zbadano wpływ zmiennej rezystywności elektrycznej na nieustalone pole termiczne szynoprzewodu cylindrycznego. Analizę przeprowadzono metodą funkcji Greena. Na tej podstawie wyznaczono długotrwałe prądy dopuszczalne, krzywe rozgrzewu oraz termiczne stałe czasowe modeli układu ze zmiennym i stałym oporem właściwym. Wyniki pozytywnie zweryfikowano metodą elementów skończonych za pomocą modułu matematycznego modelowania programu Comsol Multiphysics.

Słowa kluczowe: szynoprzewód cylindryczny, funkcja Greena, krzywa rozgrzewu, termiczna stała czasowa

wstecz