Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 119

Autorzy: Piotr Łączny , Piotr Seredyński , Krzysztof Chmielowiec , Wojciech Butryn :

Tytuł: Analiza wpływu temperatury na pracę różnych rodzajów źródeł światła z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmian temperatury otoczenia na pracę różnych typów źródeł światła z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej. W ramach przeprowadzonych badań dokonano analizy zmian całkowitego strumienia świetlnego, mocy czynnej oraz skuteczności świetlnej dla źródła żarowego, lamp LED, fluorescencyjnych, sodowych oraz lampy metalohalogenkowej. Zebrane wyniki pozwoliły na określenie jaki zakres temperatur jest optymalny dla maksymalnej wydajności oraz sprawności energetycznej rozważanych źródeł światła.

Słowa kluczowe: skuteczność świetlna, strumień świetlny, wpływ temperatury, źródła światła

wstecz