Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2017 Str. 141

Autorzy: Srdjan Jokic , Danijel Mijic , Petar Matic :

Tytuł: Algorytm do wyznaczania temperatury hot spotu transformatora

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm służący do szacowania zmian temperatury uzwojeń oraz wyznaczania temperatury najgorętszego miejsca (ang. hot spot) w transformatorze wypełnionym olejem. Proponowany algorytm oparty jest na funkcjonalnej zależności pomiędzy zmianą rezystancji uzwojenia a mierzoną temperaturą oleju. Aproksymacja zmiany temperatury bazuje na metodzie najmniejszych kwadratów. Zaproponowana metoda stosowana jest w oprogramowaniu przyrządu testującego i zweryfikowana została eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: algorytm, ekstrapolacja, najgorętszy punkt, pomiar temperatury, transformatory.

wstecz