Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 5

Autorzy: Krzysztof Majer :

Tytuł: Magnesowanie rdzeni transformatorów przy podmagnesowaniu składową stałą strumienia.

Streszczenie: Artykuł prezentuje wpływ podmagnesowania rdzenia transformatora składową stałą strumienia na indukcję maksymalną w poszczególnych odcinkach obwodu magnetycznego oraz kształt i wartości prądów magnesujących. Przedstawiono układy pomiarowe do analizy podmagnesowania transformatorów jednofazowych oraz trójfazowych przy jednoczesnym podmagnesowywaniu wszystkich kolumn rdzenia i każdej z kolumn z osobna. Przedstawiona została analiza zmian parametrów transformatora pracującego w różnych stanach podmagnesowania.

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, podmagnesowanie, prąd magnesujący.

wstecz