Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 13

Autorzy: Stan Zurek :

Tytuł: Przykład zanikającej anizotropii orientowanej blachy elektrotechnicznej przy przemagnesowaniu obrotowym od dużej amplitudzie

Streszczenie: Artykuł prezentuje dane eksperymentalne do amplitudy 2 T przy przemangesowaniu obrotowym kołowym. Rezultaty pokazują, że przy mniejszym wymuszeniu występuje znacząca anizotropia przenikalności. Jednak przy 2T anisotropia zanika i przenikalność zmienia się tylko o ±14% w porównaniu do wartości średniej. W ujęciu jakościowym wyniki są bardzo podobne do krzywych kierunkowych dla monokryształu dla trzech głównych kierunków [100], [110] i [111] zgodnie z poprzednimi publikacjami.

Słowa kluczowe: przemagnesowanie obrotowe, anizotropia, blacha elektrotechniczna.

wstecz