Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 15

Autorzy: Stan Zurek :

Tytuł: Praktyczna implementacja uniwersalnego cyfrowego sprzężenia zwrotnego do badania materiałów magnetycznie miękkich kontrolowanymi przebiegami wymuszenia przemiennego

Streszczenie: Artykuł opisuje praktyczną implementacją cyfrowego sprzężenia zwrotnego (CSZ). Jeśli system wymuszający ma wystarczający zapas fazy to działanie CSZ może być kontrolowane tylko poprzez zmianę wzmocnienia CSZ nawet jeśli wzmocnienie systemu może się zmnieniać o ponad dwa rzędy wielkości. Podany jest opis praktycznych wskazówek oraz typowych trudności. Zaprezentowany opis CSZ w niniejszym artykule powinien być wystarczający do zaimplementowania CSZ w dowolnym języku programowania i konfiguracji sprzętowej.

Słowa kluczowe: cyfrowe sprzężenie zwrotne, pomiary magnetyczne, aparat Epsteina, próbka toroidalna.

wstecz