Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 22

Autorzy: Wojciech Pluta :

Tytuł: Kątowe i częstotliwościowe właściwości niektórych parametrów blach elektrotechnicznych

Streszczenie: Blachy elektrotechniczne (ES) są jednym z najczęściej używanych materiałów magnetycznie miękkich. Stąd wykorzystuje się je do budowy rdzeni magnetycznych dużych maszyn elektrycznych i transformatorów. Przy projektowaniu tych rdzeni należy wziąć pod uwagę wpływ zjawiska anizotropii magnetycznej i częstotliwości na własności magnetyczne ES. W artykule przedstawiono własności kierunkowe i częstotliwościowe całkowitych strat, remanencji i natężenia koercji ES. Przeprowadzona analiza pozwala zaproponować model częstotliwościowy indukcji remanentu i natężenia koercji, zgodny z trójskładnikowym modelem jednostkowych strat mocy.

Słowa kluczowe: jednostkowe straty mocy, anizotropia magnetyczna, blachy elektrotechniczne, natężenie koercji.

wstecz