Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 31

Autorzy: Dorota Jackiewicz , Andrzej Juś , Roman Szewczyk , Adam Bieńkowski :

Tytuł: Dwie metody wykorzystania efektu magnetosprężystego do oceny stanu naprężeń mechanicznych w konstrukcjach kratownicowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania efektu magnetosprężystego do monitorowania naprężeń mechanicznych w kratownicach. Zostało wykorzystane stanowisko badawcze umożliwiające obciążanie specjalnej konstrukcji kratownicowej, pozwalającej na montaż prętów pomiarowych. Badania przeprowadzono na dwóch różnych konfiguracjach kratownicy. W pierwszej konfiguracja są umieszczone trzy oddzielne pręty pomiarowe. Charakterystyki magnetosprężyste zostały zmierzone dla każdego pręta pomiarowego osobno. Druga konfiguracja zawiera trzy pręty pomiarowe połączone w jeden obwód magnetyczny. Pomiary pętli histerezy prętów pomiarowych przeprowadzono dla różnych obciążeń mechanicznym, co pozwoliło na uzyskanie charakterystyk magnetosprężystych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania efektu magnetosprężystego do monitorowania naprężeń w konstrukcjach kratownicowych.

Słowa kluczowe: efekt magnetosprężysty, konstrukcje kratownicowe, monitorowanie naprężeń.

wstecz