Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 43

Autorzy: Robert Hiergeist , Klaus Wagner , Gunnar Ross :

Tytuł: Badania miękkich materiałów magnetycznych przy prądzie przemiennym metodami cyfrowymi

Streszczenie: Firma Magnet Physik oferuje rodzinę komputerowo sterowanych testerów pętli histerezy. Umożliwiają one automatyczne badanie pętli histeezy w różnych warunkach. Na przykład możliwa jest automatyczny rozdział strat w unkcji częstotliwości. Ponadto możliwe jest określanie strat w zależności od wartości indukcji inatężenia pola magnetycznego.

Słowa kluczowe: straty w materiałach magnetycznych, rozdział strat.

wstecz