Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 52

Autorzy: Piotr Sołowiej , Maciej Neugebauer , Maciej Wesołowski , Marcin Tejszerski :

Tytuł: Porównanie uzysków energii elektrycznej z poziomych polikrystalicznych i pionowych monokrystalicznych instalacji fotowoltaicznych w warunkach północno-wschodniej Polski

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki porównawczych badań symulacyjnych i empirycznych ilości energii elektrycznej uzyskiwanej z generatora polikrystalicznego pochylonego pod kątem 15° oraz generatora monokrystalicznego ustawionego pionowo, usytuowanych w północno-wschodniej Polsce. Obliczono miesięczne oraz roczne uzyski energii elektrycznej. Dane empiryczne porównano z wynikami symulacji komputerowych programem PV Sol.

Słowa kluczowe: energia słoneczna, generator fotowoltaiczny, efektywność instalacji PV.

wstecz