Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 60

Autorzy: Andrzej Niedworok :

Tytuł: Ocena wpływu stałego oraz zmiennego pola magnetycznego na nagrzewanie elementów mocujących przewody elektryczne

Streszczenie: Urządzenia elektryczne lub ich części składowe przeznaczone do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej, przed wyprowadzeniem na rynek powinny zostać zbadane pod kątem określenia maksymalnej temperatury powierzchni. Warunki pracy (w tym zasilania) urządzenia poddawanego badaniom nagrzewania powinny zostać dobrane tak, aby zapewnić pracę przy parametrach znamionowych. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań, których celem jest określenie wpływu zmiennego pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem na temperaturę elementów mocujących wykonanych zarówno z materiałów ferromagnetycznych jak i diamagnetyków lub paramagnetyków.

Słowa kluczowe: dyrektywa ATEX, nagrzewanie, temperatura, materiał ferromagnetyczny, materiał diamagnetyczny.

wstecz