Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 132

Autorzy: Jan Purczyński :

Tytuł: Nieobciążone estymatory parametrów rozkładu potęgowego

Streszczenie: W pracy sprawdzono właściwości estymatorów parametrów rozkładu potęgowego. Wychodząc z nierówności Rao-Cramera wyznaczono wariancję najefektywniejszego estymatora parametru kształtu. Zaproponowano nową postać nieobciążonego estymatora parametru skali.

Słowa kluczowe: niezawodność, rozkład potęgowy, estymacja parametrów, estymator nieobciążony

wstecz