Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 53

Autorzy: Marcin Bednarek , Tadeusz Dąbrowski :

Tytuł: Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.

Słowa kluczowe: potencjał użytkowy, komunikacja, diagnozowanie, sieć przemysłowa.

wstecz