Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 79

Autorzy: Janusz Karolak , Jerzy Przybysz , Józef Wiśniewski :

Tytuł: Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Streszczenie: Opisano zagadnienia związane z występowaniem zjawisk ferrorezonansowych w stacjach wysokiego napięcia, uwarunkowanych konfiguracjami układowymi stacji oraz jej wyposażeniem w wieloprzerwowe wyłączniki i indukcyjne przekładniki napięciowe. Podano metodę oceny układu stacyjnego na możliwość występowania ferrorezonansu. Zamieszczono przykładowe wyniki symulacji komputerowych i analiz podatności ferrorezonansowej układu stacyjnego 110 kV. Podano wskazówki dotyczące sposobów eliminacji i tłumienia drgań ferrorezonansowych w układach rozdzielni wysokich napięć.

Słowa kluczowe: zjawiska ferrorezonansowe, stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia, tłumienie i eliminacja ferrorezonansu.

wstecz