Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 94

Autorzy: Tomasz Zawilak , Jan Zawilak :

Tytuł: Właściwości i parametry silników synchronicznych z magnesami trwałymi.

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnych obliczeń momentów podczas rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi dla różnych kątów początkowych położenia wirnika. Wykonano obliczenia tych momentów dla różnych wartości napięć zasilających. Pokazano przekłady zastosowań takich silników w napędach elektrycznych dużej mocy.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni

wstecz