Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 111

Autorzy: Agnieszka Jakubowska-Ciszek , Janusz Lewandowski :

Tytuł: Eksperymentalna realizacja nowego elementu ułamkowego rzędu z dowolnym parametrem ułamkowego rzędu

Streszczenie: W artykule opisano wyniki badań dotyczących realizacji elementów ułamkowego rzędu z wykorzystaniem uogólnionego konwertera impedancji - GIC. Do realizacji opracowanego układu wymagany jest co najmniej jeden element pierwotny ułamkowego rzędu, np. w postaci superkondensatora. Proponowany układ opisany jest impedancją ułamkowego rzędu, której wykładnik impedancji może przyjmować dowolne wartości. Porównano wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych tego układu. Badania te obejmowały wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych układu ułamkowego rzędu. Opisano także system pomiarowy służący do wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych. Dla wybranego przypadku konfiguracji układu GIC opracowano stanowisko pomiarowe i wykonano badania eksperymentalne. Porównane zostały charakterystyki częstotliwościowe otrzymanej nowej impedancji wejściowej ułamkowego rzędu.

Słowa kluczowe: uogólniony konwerter impedancji GIC, indukcyjność i pojemność ułamkowego rzędu.

wstecz