Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 129

Autorzy: Mark Kletsel , Alexandr Barukin , Olzhas Talipov :

Tytuł: O prawie Biota- Savarta_Laplace w zastosowaniu do obliczania wysokonapieciowych instalacji pradu przemiennego

Streszczenie: Niekiedy można spotkać niedokładności w interpretacji prawa Biot-Savart-Laplace. Stosowane są poprawki do obliczania pola magnetycznego wytwarzanego przez prad przemienny. Zaprezentowano program ułatwiający określenie tych poprawek.

Słowa kluczowe: Pravo Biot-Savarta, oblicznie pola magnetycznego

wstecz