Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 55

Autorzy: Damian Bambynek , Adam Jakubas , Paweł Jabłoński :

Tytuł: Wpływ składu kompozytu żelazo-polimer na właściwości ekranujące fale elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ekranujących kompozytu żelazo-polimer. Omówiono pokrótce proces wytwórczy próbek. Opisano także stanowisko pomiarowe i zaprezentowano wyniki pomiarów. Podczas badań mierzono poziom tłumienia fali elektromagnetycznej wielkiej częstotliwości. Przedstawiono także teoretyczny opis poziomu tłumienia fali w kompozycie domieszkowanym metalem.

Słowa kluczowe: ekranowanie elektromagnetyczne, kompozyty polimer-metal, materiały ekranujące.

wstecz