Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 135

Autorzy: Stanisław Pawłowski , Jolanta Plewako , Piotr Grodzki :

Tytuł: Porównanie efektywności iteracyjnej metody rozwiązań fundamentalnych i metody elementów skończonych w analizie zagadnień elektrostatyki

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie efektywności iteracyjnej metody rozwiązań fundamentalnych (IMRF) i metody elementów skończonych (MES) na podstawie analizy rezultatów testów numerycznych przeprowadzonych na modelowym zagadnieniu elektrostatyki. Stwierdzono, że za pomocą IMRF można uzyskać rozwiązanie o danej dokładności w czasie wielokrotnie krótszym (nawet kilkadziesiąt razy) niż za pomocą MES.

Słowa kluczowe: iteracyjna metoda rozwiązań fundamentalnych, metoda elementów skończonych, elektrostatyka, równanie Laplace’a

wstecz