Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 167

Autorzy: Andrzej Szafraniec :

Tytuł: Modelowanie matematyczne procesów oscylacyjnych w napędzie elektrohydraulicznym o podatnej transmisji ruchu

Streszczenie: W pracy na podstawie opracowanego modelu matematycznego układu pompowego składającego się z silnika indukcyjnego głębokożłobkowego, który przez sprzęgło elastyczne napędza pompę wodną, analizuje się nieustalone procesy przejściowe z uwzględnieniem stanów rezonansowych oraz bliskich rezonansu (dudnienie drgań). Równania stanu napędu oblicza się za pomoc metod numerycznych. Wyniki weryfikacji modelu przedstawione zostały w postaci graficznej.

Słowa kluczowe: Napęd elektryczny, procesy oscylacyjne, pompa pionowa, układ dwumasowy.

wstecz