Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 101

Autorzy: Ryszard Sikora , Stanisław Pawłowski :

Tytuł: O pewnych aspektach stosowania pochodnych ułamkowych w elektrodynamice

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na pewne problemy związane z zastosowaniem pochodnych ułamkowych w opisie zjawisk elektromagnetycznych oraz często popełniane przy tym błędy.

Słowa kluczowe: pochodna ułamkowa, teoria obwodów elektrycznych, teoria pola elektromagnetycznego, analiza wektorowa

wstecz