Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 125

Autorzy: Ryszard Kacprzyk , Agnieszka Pleban-Okopna :

Tytuł: Zależność współczynnika piezoelektrycznego d33 od obciążenia statycznego dla niejednorodnych struktur polimerowych.

Streszczenie: W pracy przedstawiono model opisujący zależność współczynnika piezoelektrycznego d33(p) od przyłożonego ciśnienia p dla niejednorodnych dielektrycznych struktur warstwowych. Wcześniejsze badania wykazały, że charakter zmian d33(p) dla wymienionych struktur może być określony zależnością współczynnika sprężystości warstwy miękkiej Y1(p) od obciążenia. Przedstawiony model dotyczy struktury zawierającej warstwę elastyczną w postaci włókniny, dla której zależność współczynnika sprężystości może być opisana modelem odkształcania włókien. Analiza modelu wskazuje, że zależność d33(p) można opisać funkcją potęgową typu d33(p)=Apn. Potęgowy charakter zależności d33(p), z wartością -0.20 < n < -0.12 potwierdzono doświadczalnie.

Słowa kluczowe: efekt piezoelektryczny, dielektryki niejednorodne.

wstecz