Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2018 Str. 163

Autorzy: Georgiy Lisachuk , Ruslan Kryvobok , Yaroslav Pitak , Olena Lapuzina , Irina Gusarova , Lidiya Lisachuk , Andrey Grebenyuk :

Tytuł: Ceramika o regulowanych właściwościach dielektrycznych w oparciu o system SrO-TiO2-SiO2

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji powierzchni kompozytowej materiałów ceramicznych pochłaniających fale radiowe. W wyniku badań laboratoryjnych próbek uzyskano zależności "kompozyt - właściwość", uzasadniono wybór najbardziej technologicznie zaawansowanej powierzchni kompozytowej oraz temperatury spiekania dla wytwarzania materiału ceramicznego pochłaniającego fale radiowe. Optymalny ceramiczny kompozyt strontowo-tytanowy charakteryzuje się następującymi właściwościami: absorpcja wody (W = 1,3 %), przenikalność dielektryczna (ε = 115), gęstość (ρ =4,35·103 kg/m3)

Słowa kluczowe: radio-transparent materiały, radio-absorbing materiały, tytanian strontu, syntezy i temperatury wypalania przenikalność dielektryczna, absorpcja wody.

wstecz