Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 17

Autorzy: Jozef Hallon , Karol Kovac , Mikulas Bittera :

Tytuł: Porównanie sieci sprzęgających do wstrzykiwania impulsów EFT

Streszczenie: W artykule porównano właściwości różnych rodzajów sieci sprzęgających/odsprzęgających do badań odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (Burst) pod kątem przenoszenia impulsów oraz kierunkowości. Celem pracy jest wykazanie możliwości wykorzystania również cęgów elektromagnetycznych zamiast klamry pojemnościowej, która jest mniej wytrzymała w przypadku testów in-situ lub specjalnych. Oceniono wpływ elementów ograniczających przepięcia na odsprzęganie wyposażenia pomocniczego dla danego poziomu narażeń.

Słowa kluczowe: badanie odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT); klamra pojemnościowa; cęgi elektromagnetyczne.

wstecz