Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 66

Autorzy: Artur Noga , Dariusz Wójcik , Maciej Surma :

Tytuł: Analiza wpływu rozmieszczenia płaszczyzn odniesienia i kondensatorów odsprzęgających na impedancję obwodów zasilania wielowarstwowych obwodów drukowanych

Streszczenie: W artykule analizowano impedancję obwodów zasilania w wielowarstwowych obwodach drukowanych. Omówiono wpływ położenia płaszczyzn odniesienia oraz rozmieszczenia kondensatorów odsprzęgających na przebiegi częstotliwościowe impedancji widzianej na zaciskach układu cyfrowego. Wszystkie symulacje wykonano za pomocą programu HyperLynx PI.

Słowa kluczowe: obwody zasilania, obwody drukowane.

wstecz