Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 74

Autorzy: Arnolda Rozanskiene , Linas Markevicius :

Tytuł: Ocena procesów elektromagnetycznych w liniach napowietrznych WN za pomocą szybkiej analizy procesów przejściowych

Streszczenie: Przedstawiono aplikację do analizy szybkich stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych WN (wysokiego napięcia) z dławikami kompensacyjnymi. Pokazano jak przyspieszyć analizę za pomocą filtrów cyfrowych i modelowania linii elektroenergetycznych równaniami falowymi. Metodologia polega na zastąpieniu złożonego systemu elektroenergetycznego równoważnym układem uproszczonym. Analizowano operacje automatycznego ponownego zamykania po eliminacji zwarć oraz wpływ niejednoczesnego łączenia faz przez wyłącznik na przepięcia i przetężenia.

Słowa kluczowe: elektromagnetyczne procesy przejsciowe, modelowanie, analiza zwarć, przybliżenie.

wstecz