Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2018 Str. 170

Autorzy: Robert Smyk , Maciej Czyżak :

Tytuł: Implementacja sumowania wielooperandowego w FPGA przy zastosowaniu syntezy wysokopoziomowej

Streszczenie: W pracy zaprezentowano rezultaty syntezy wysokopoziomowej sumatorów wielo-operandowych w środowisku Vivado Xilinx. Celem pracy była ocena złożoności sprzętowej i opóźnienia sumatorów uzyskanych poprzez opis w języku C. Głównym zadaniem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie implementacji sumatorów zachowujących przeniesienie otrzymanych w wyniku syntezy wysokopoziomowej i tych implementowanych w języku Verilog wykorzystujących łańcuch szybkich przeniesień w FPGA. Uzyskane rezultaty wskazują, że wprawdzie synteza wysokopoziomowa układów jest znacznie prostsza i pozwala na szybsze uzyskanie implementacji, jednak otrzymuje się struktury wymagające dwukrotnie większych zasobów sprzętowych niż to ma miejsce w przypadku użycia języka Verilog.

Słowa kluczowe: sumatory zachowujące przeniesienia, uogólnione liczniki równoległe, wielooperandowe sumowanie, FPGA.

wstecz