Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 65

Autorzy: Kamil Kierepka , Piotr Legutko , Marcin Kasprzak :

Tytuł: Problematyka komutacji nieoptymalnych w pojedynczym szeregowym dwuczęstotliwościowym jednoczesnym falowniku do nagrzewania indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono falownik napięciowy o strukturze półmostka wraz z szeregowym obwodem rezonansowym, jako układ testowy do pracy podczas komutacji twardych. Dokonano pomiarów dla trzech typów tranzystorów MOSFET o zbliżonych parametrach prądowonapięciowych. Wykazano możliwość pracy z dużą sprawnością falownika opartego o tranzystory SiC MOSFET przy komutacjach twardych D→sT.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, rezonans, jednoczesny falownik dwuczęstotliwościowy, SiC MOSFET, komutacja twarda.

wstecz