Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 106

Autorzy: Karol Tatar , Piotr Leśniewski , Piotr Chudzik :

Tytuł: Sterowanie ślizgowe przetwornicy DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań struktury i analizę doboru parametrów regulatora ślizgowego sterującego przetwornicą DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC. Autorzy zamieścili rozważania teoretyczne, których efektem było opracowanie regulatora ślizgowego, eliminującego skłonność układu sterowania do oscylacji napięcia na kondensatorze filtra wejściowego. W pracy zostały przedstawione wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: sterowanie ślizgowe, przetwornica DC-DC, słabo tłumiony filtr LC

wstecz