Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 130

Autorzy: Włodzimierz Kałat , Tadeusz Daszczyński :

Tytuł: Pomiar i obliczanie indukcyjności własnej cewki testowej użytej do budowy fizycznego modelu transformatora oraz jego analizy częstotliwościowej

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu i porównania różnych metod i sposobów wyznaczania, najdokładniej jak to możliwe, indukcyjności własnej wielowarstwowej cewki spiralnej. Cewka poddana analizie stanowiła element wyposażenia pomiarowego w modelu fizycznym transformatora badanego pod względem charakterystyk częstotliwościowych. Uzyskane indukcyjności zostały porównane z wartością uzyskaną metodą pomiarową.

Słowa kluczowe: indukcyjność własna, cewka spiralna, model transformatora

wstecz