Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 147

Autorzy: Borys Borowik :

Tytuł: Wizualizacja procesów fizycznych w procesie elektrodynamicznego ściskania metali

Streszczenie: W pracy wyznaczono wielkości fizyczne występujące w procesie elektrodynamicznego ściskania metali. Przeprowadzona analiza numeryczna umożliwiła wyznaczenie pola elektromagnetycznego poprzez rozwiązania równania Bessela we współrzędnych walcowych. Następnie przeprowadzono obliczenia prądów wirowych, sił ponderomotorycznych i ciśnienia w formowanym elemencie. Wyniki obliczeń umożliwiły opracowanie programu komputerowego do wizualizacji wielkości fizycznych dla zadanych wartości początkowych.

Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole magnetyczne, analiza numeryczna.

wstecz