Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2018 Str. 159

Autorzy: Jacek Gumiela , Dariusz Sztafrowski :

Tytuł: Zastosowanie dodatkowych uziemionych przewodów w napowietrznych liniach elektroenergetycznych WN w celu ograniczenia natężenia pola elektrycznego generowanego przez przewody fazowe

Streszczenie: W celu ograniczenia natężenia pola elektrycznego w środowisku warto już na etapie projektowania obiektów elektroenergetycznych dołożyć wszelkich starań minimalizujących uciążliwość nowej inwestycji. W odpowiednich aktach prawnych zostały określone graniczne wartości m.in. pola elektrycznego co determinuje szerokość tzw. pasa technologicznego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiadujących terenów. Na przykładzie istniejącej linii 110 kV poddano analizie możliwe warianty realizacji tego założenia

Słowa kluczowe: pole elektryczne, symulacje cyfrowe, metoda elementów skończonych, bezpieczeństwo środowiska.

wstecz