Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 13

Autorzy: Wiesław Marszałek :

Tytuł: Autonomiczne uwikłane modele histerezowe z zastosowaniem do memrystorów

Streszczenie: W artykule dokonano analizy dynamiki pewnej klasy układów autonomicznych. Rozważane układy charakteryzują się indukcyjnymi i pojemnościowymi, ściśniętymi i przecinającymi się histerezami, powstającymi w dynamice siodła na fałdzie wraz z dwoma punktami równowagi typu centrum, położonymi po przeciwnych stronach krzywej osobliwej z punktami impasowymi. Wraz ze zmianą parametrów prowadzącą do zwiększenia częstotliwości oscylacji obszar objęty histerezą zmniejsza się. Własność jednoczesnego zerowania się sygnałów w czasie jest również rozważana.

Słowa kluczowe: uklady memrystorowe, modele histerezowe, siodła na fałdzie, lemniskaty

wstecz