Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 30

Autorzy: Jerzy Zieliński :

Tytuł: Czy smart grids potrzebują nowych narzędzi informatycznych?

Streszczenie: Artykuł rozpoczyna się krótką prezentacją sieci inteligentnej zapoczątkowującej ideę „Smart” nie tylko w elektroenergetyce, ale i w innych gałęziach przemysłu, powodując zwiększenie generowania danych (problem Big Data).Równolegle z rozwojem koncepcji „Smart” i Big Data rozwijają się nowe narzędzia informatyczne, jak przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy. Główna część artykułu przedstawia specyfikę tych nowych narzędzi (np. przemysłowy internet rzeczy, odległe/mgliste przetwarzanie w chmurze) i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemu Big Data. Uwagi końcowe przedstawiają pogląd autora na dalszy na dalszy rozwój poruszonych tematów.

Słowa kluczowe: sieci inteligentne, przemysłowy internet rzeczy, ogromne dane, przetwarzanie w chmurze

wstecz