Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 47

Autorzy: Michał Rodak , Piotr Borkowski :

Tytuł: Symulacja zmiennego pola magnetycznego w napędzie indukcyjno-dynamicznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji elektro – magnetycznej modelu 2D napędu indukcyjno – dynamicznego metoda˛ elementu skończonego oraz badania dynamiki działania próżniowego członu zestykowego z napędem tego typu, stosowanym w ultraszybkich wyłącznikach prądu stałego. Do symulacji wykorzystano pakiet oprogramowania Ansoft Maxwell 2D, natomiast do badan dynamiki działania napędu zastosowano kamerę szybką Photron.

Słowa kluczowe: Napęd indukcyjno-dynamiczny, ultraszybki wyłącznik próżniowy, łącznik prądu stałego, kamera szybka

wstecz